Stora Lundby Trädgårdsförening

Bildad 1918

                            

Föreningens styrelse 2019. Har du frågor så kontakta någon i styrelsen. 

Ordförande: Birgitta Jacobsson, 0302-406 62

Vice ordförande: Ullacarin Lundgren, 0302-159 43, 0727-34 34 43

Sekreterare: Ann Bäck, 0302-401 59

Kassör: Ottie Holmberg, 0703-98 23 03

Övriga ledamöter i styrelsen:

Lena Yxelflod, 0302-415 87

Ellinor Hedberg

Gull Marie Stakeberg

 

 

Valberedning: Kristina Dalenius